Hakutulokset haulle: 1

Kaupunkilehtien lauantaijakelu uhattuna – kestävä jakeluratkaisu turvattava

Suomen Suoramainonta Oy julkaisi maanantaina 23.10.2017 tiedotteen, jossa se kertoi lopettavansa mainosten lauantaijakelun. Suomen Suoramainonnan mukaan päätöksen taustalla on Posti Groupin saalistushinnoittelu mainosjakelumarkkinoilla. Suomen Suoramainonta on jättänyt Postin toiminnasta valituksen kilpailuviranomaisille. Mainosten lauantaijakelun loppuminen on merkittävä uhka myös kaupunkilehdille, vaikka Suomen Suoramainonta pyrkiikin turvaamaan kaupunkilehtien lauantaijakelun myös tulevaisuudessa. Sanomalehtien Liiton kaupunkilehtijaoston mukaan mainosjakelun loppuminen lauantailta…

Lue lisää

Viisipäiväiseen jakeluun kuuluvien alueiden määrittely

LAUSUNTO VIESTINTÄVIRASTOLLE Sanomalehtien Liitto pitää menettelymuistiossa esitettyä postinumeroihin perustuvaa aluejakoa toimivana sillä aluemäärittelyssä noudatetulla edellytyksellä, että postinumeroalueiden sisälle ei jää missään tapauksessa 5-päiväisen sanomalehtijakelun ulkopuolelle jääviä talouksia. Postinumeroalueiden perusteella tehty aluejako on kuntajakoa tarkempi ja se on sekä postiyritysten että kuluttajien kannalta tuttu ja selkeä. Viestintäviraston määrittelyssä varhaisjakelualueeksi luetaan perustellusti vain ne postinumeroalueet, joissa varhaisjakelu…

Lue lisää

Sanomalehdillä selkeä ykkösasema luotettavuudessa

Sanomalehtien kärkiasema luotettavimpana mediana on vahvistunut. Tuoreen tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista pitää painettuja sanomalehtiä luotettavana mediana. Toiseksi sijoittuivat Ylen televisiokanavat, joita pitää luotettavina 73 prosenttia suomalaisista.
Lue lisää

Viisipäiväinen sanomalehtijakelu tulee turvata koko maassa

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNALLE Sanomalehtien Liitto pitää tärkeänä, että vähintään 5-päiväisen sanomalehtijakelun turvaava jakelupalvelu säilyy tavalla tai toisella koko maassa. Vaikka postilain yleispalveluvelvoite koskee tällä hetkellä vain pientä osaa jakelutuotteista, on perusjakelun tuottamalla palveluverkolla suuri merkitys myös kaikille muille jakelutuotteille, ennen kaikkea lehdille. Kansalaisten asuinpaikasta riippumaton tasapuolinen mahdollisuus tiedonsaantiin tukee sananvapautta ja on demokratiaan kuuluva…

Lue lisää