Mediakasvatus

Uutismedian liiton ja sen jäsenlehtien mediakasvatustoiminta tukee lasten ja nuorten kriittistä ja aktiivista mediasuhdetta. Toiminnan painopisteenä on erityisesti journalismikasvatus – avaamme toiminnassamme journalismin pelisääntöjä ja tuomme esiin luotettavan mediasisällön merkitystä.

Järjestämme vuosittain useita valtakunnallisia kampanjoita ja tuotamme nuorten media-arkeen pureutuvia tutkimuksia. Autamme opettajia hyödyntämään uutismediaa opetuksessa ja tuotamme mediakasvatuksellisia oppimateriaaleja eri ikäryhmille. Kaikki materiaalit löydät sanomalehtiopetuksessa.fi-sivustolta.

Mediakasvatustoimintaa rahoitetaan Kopioston keräämillä kopiointikorvauksilla.

Lehtien yhteyshenkilöt

Lehdet ja koulut tekevät alueellisesti tiivistä yhteistyötä. Useat sanomalehdet tarjoavat verkkotunnuksia ja printtilehtiä opetuskäyttöön. Lehtitilaukset hoidetaan suoraan kunkin lehden kanssa.
> Lehtien sanomalehti opetuksessa -yhteyshenkilöt

Tutkimus

Nuoret toivovat ilmastouutisilta ratkaisuja ja tahtovat äänensä vahvemmin kuuluviin mediassa

Valtaosa nuorista on huolissaan ilmastonmuutoksesta, mutta myös nuorissa on ilmastoskeptikoita. Yli puolet 13–18-vuotiasta nuorista kokee, että nuorten ääni ei kuulu riittävästi ilmastoasioissa. Tämä selviää Sanomalehtien Liiton Kantar TNS:ltä tilaamasta Nuoret, media ja ilmastonmuutos -tutkimuksesta, jossa selvitettiin nuorten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta sekä ilmastouutisoinnista.
Tutkimus

Perusopetuksen opettajat: Mediakasvatuksen merkitys on kasvanut ja kriittinen medialukutaito on sen tärkein osa-alue

Perusopetuksen opettajilla on selkeä näkemys mediakasvatuksesta: se on erittäin tärkeää, tarve sille on kasvanut ja sen tärkein osa-alue on kriittinen medialukutaito. Tämä käy ilmi Sanomalehtien Liiton tilaamasta ja Kuulas Helsingin toteuttamasta Mediakasvatus perusopetuksessa -selvityksestä.
Tutkimus

Yläkouluikäiset: Päättäjien ja median tulisi kuulla nuoria nykyistä enemmän

Yläkouluikäiset toivovat päättäjiltä ja medialta, että nuoret otetaan vakavasti ja heidän näkemyksiään kuullaan nykyistä enemmän. Sanomalehtien Liiton Kantar TNS:ltä tilaamassa Nuoret ja vaikuttaminen -tutkimuksessa selvitettiin, mihin 13–15-vuotiaat nuoret tahtovat vaikuttaa ja mitkä ovat heille tärkeimpiä vaikuttamisen tapoja.